درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور دکتر دژ پسند وزیر اقتصاد و دارایی

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1399/11/21

اظهارات مهندس چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور دکتر دژ پسند وزیر اقتصاد و دارایی:

انتظار است جهت رونق تولید، واحد های تملک شده در بانک ها به مالکین قبلی و یا به افراد دارای اهلیت واگذار شود.

منابع و مصارف در استانها نمی تواند مبنای مناسب جهت ارائه تسهیلات شود، پیشنهاد می شود در سطح ملی نزد بانک ها احصا و تقسیم استانی گردد.

 استان گلستان به دلیل کشاورزی بودن، محروم نگه داشته شده است، متاسفانه زیر ۶۰ درصد سرانه درآمد کشوری را داریم.

برگشت ارز برای بنگاه های اقتصادی به معضل تبدیل شده است.وقتی دولت نمی تواند طلب خود را از خارج کشور، دریافت نماید چه انتظاری از بخش خصوصی دارد؟ با متخلف دانستن تجاری که نتوانسته اند ارز را برگردانند قطعا موجب جلوگیری از ریسک سرمایه گذاری در صادرات خواهیم شد.


http://gccim.com/blog/1074

ارسال نظر

بالا