درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

حضور رییس و برخی اعضای هیئت نمایندگان اتاق گرگان در جلسه مجازی مشترک کمیسیون های حمل و نقل و ترانزیت و تجارت اتاق خراسان رضوی و اتاق بازرگانی مشترک ایران ـ ترکمنستان

دسته بندی اخبار / 1399/10/24

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در جلسه مجازی مشترک کمیسیون های حمل و نقل و ترانزیت و تجارت اتاق خراسان رضوی و اتاق بازرگانی مشترک ایران ـ ترکمنستان، بیان کرد: تا زمانی که به معلول بپردازیم موفق نخواهیم بود.

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان، اظهار داشت: متاسفانه مراودات به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.

وی افزود: می بایست به دنبال علت باشیم که امکان توسعه روابط را داشته باشیم.

 

دکتر رحمان قره باش نیز اظهار داشت: ۳موضوع بدهی گازی، بدهی برق و مشکلات راه آهن بزرگترین موانع تجارت با ترکمنستان است.

وی افزود: راه اندازی معاملات تهاتر می تواند بعنوان یک فرصت تلقی شود.


http://gccim.com/blog/1049

ارسال نظر

بالا