درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

جلسه کارشناسی درخصوص برقراری پرواز گرگان به شهر آکتائو قزاقستان

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1399/10/17

جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان درخصوص برقراری پرواز گرگان به شهر آکتائو قزاقستان با حضور مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری، معاون هوانوردی و مدیران اداره کل فرودگاه های استان، رئیس انجمن صنفی دفاتر هواپیمایی و جمعی از مدیران شرکت های هواپیمایی استان گلستان


http://gccim.com/blog/1043

ارسال نظر

بالا