درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون توسعه صادرات و تقویت مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه

دسته بندی اخبار شورای گفتگو / 1399/10/13

نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان پیرامون مباحث اقتصادی، توسعه صادرات و تقویت مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه و قوانین مخل فضای کسب و کار در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان


http://gccim.com/blog/1031

ارسال نظر

بالا