درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

نمایشگاه ایران در اقلیم کردستان عراق

دسته بندی اخبار نمایشگاه ها / 1397/12/20

 نمایشگاه ایران  در تاریخ 1398/03/17 لغایت 1398/03/21 در اقلیم کردستان عراق برگزار خواهد شد


https://gccim.com/blog/249

ارسال نظر

بالا