درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نمایشگاه بین المللی ساختمان و زیر ساخت های عمان

دسته بندی اخبار نمایشگاه ها / 1398/5/31

نهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و زیر ساخت های عمان همزمان با سومین نمایشگاه برق و الکترونیک ، و دومین نمایشگاه حمل و نقل 2019 از تاریخ 15 لغایت 17 مهرماه 1398 ( 7-9 اکتبر ) در مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی عمان در مسقط برگزار می گردد.


https://gccim.com/blog/422

ارسال نظر

بالا