درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

نمایشگاه بین المللی بغداد عراق از شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

دسته بندی اخبار نمایشگاه ها / 1397/11/23

پیرو مذاکرات و توافقات صورت گرفته فی مابین روسای محترم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با عنایت به موافقت وزیر محترم صنعت معدن و تجارت، پیرو مجوز صادره سازمان توسعه تجارت ایران به شماره 97/420/41871 مورخ 1397/09/07 مقرر گردید مرکز دائمی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران در پایتخت کشور عراق  در سایت نمایشگاه های بین المللی بغداد به بهره برداری رسیده و نمایشگاه های تخصصی جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه صادرات به عراق در آن مرکز برگزار گردد.

 


https://gccim.com/blog/239

ارسال نظر

بالا