درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

.نمایشگاه خارجی و داخلی.

دسته بندی اخبار نمایشگاه ها / 1397/11/9

 برگزاری نمایشگاه های داخل و خارج از کشور به انضمام فرم های مربوطه، در قالب جدول ذیل جهت اطلاع رسانی به  تجار و بازرگانان و واحدهای تولیدی ذینفع به حضور ایفاد می گردد.

 

ردیف

شماره نامه

تاریخ نامه

مجری- استان

شرح نامه

زمان

 کشورشهر

1

58567/4/128

17/10/97

شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان

اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران

2الی5اردیبهشت98

عراق

بغداد

2

61559/4/128

29/10/97

شرکت میثاق فریوران

پاوین ج.ا.ایران در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

7الی9فروردین98

ازبکستان

تاشکند

3

51053/140/97

25/10/97

شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

اولین نمایشگاه تخصصی فرش و موکت ج.ا.ایران

15الی18بهمن97

عراق

بغداد

4

58602/4/128

17/10/97

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی فرش و کفپوش دموتکس

6الی8فروردین98

چین

شانگهای

5

60371/4/128

25/10/97

شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

نمایشگاه تخصصصی صادراتی، صنایع غذایی، شیرینی و شکلات نوشیدنی، ماشین آلات و صنایع وابسته

15الی19بهمن97

ایران

بندرعباس

ردیف

شماره نامه

تاریخ نامه

مجری- استان

شرح نامه

زمان

 کشورشهر

1

58567/4/128

17/10/97

شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان

اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران

2الی5اردیبهشت98

عراق

بغداد

2

61559/4/128

29/10/97

شرکت میثاق فریوران

پاوین ج.ا.ایران در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

7الی9فروردین98

ازبکستان

تاشکند

3

51053/140/97

25/10/97

شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

اولین نمایشگاه تخصصی فرش و موکت ج.ا.ایران

15الی18بهمن97

عراق

بغداد

4

58602/4/128

17/10/97

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی فرش و کفپوش دموتکس

6الی8فروردین98

چین

شانگهای

5

60371/4/128

25/10/97

شرکت نمایشگاه های بین المللی بندرعباس

نمایشگاه تخصصصی صادراتی، صنایع غذایی، شیرینی و شکلات نوشیدنی، ماشین آلات و صنایع وابسته

15الی19بهمن97

ایران

بندرعباس

فایل ها


https://gccim.com/blog/229

ارسال نظر

بالا