درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
  • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل نيک نژاد

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: گرم آوران سرزمين پارس

  • عنوان فعالیت: صنعت

  • شناسه تجاری: 14004374257

  • آدرس ایمیل: info@aronix.ir

  • آدرس: شهرک صنعتي آق قلا خيابان سازندگي 4 سازندگي شرقي اول
بالا