درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

توجه ویژه دولت چهاردهم به روابط بین‌الملل

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/4/18

توصیه بخش خصوصی به دولت چهاردهم اظهارات سید محمد مرتضوی / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

بالا