درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

علی محمد چوپانی/حضور در انتخابات از نگاه فعالان اقتصادی

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/4/7

اظهارات علی محمد چوپانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

بالا