درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

حضور در انتخابات از نگاه فعالان اقتصادی 1403

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/4/7

اظهارات رضا مبصری عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

بالا