درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بازدید رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان از خشکه کاری شالی در استان گلستان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1398/4/5

گزارش تصویری بازدید رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان از خشکه کاری شالی در استان گلستان - تیرماه 98

بالا