درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات علی محمد چوپانی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/2/23

اظهارات علی محمد چوپانی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در نشست هم اندیشی بررسی چالش های صنعت میگوی استان گلستان

بالا