درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

جلسه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق گرگان درسال 1403

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/2/17

اظهارات وفایی ، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گلستان در اولین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال 1403

بالا