درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مبارزه با قارچ سیب زمینی در اولویت باشد

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1403/1/29

اظهارات هامان هاشمی در نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی گرگان در سال 1403

بالا