درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

کشت قراردادی الگویی برای رفع دغدغه کشاورزان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/8/28

هاشمی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: عملیاتی شدن کشت قراردادی محصولات کشاورزی الگویی برای رفع دغدغه بهره‌برداران استان گلستان است.

بالا