درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بیانات رییس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان در برنامه تلویزیونی حرف حساب

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/8/15

مرتضوی رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی و عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان کشور در برنامه تلویزیونی حرف حساب

بالا