درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

سیاست مالیاتی دولت، رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده است

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/8/11

رضا مبصری عضو هیات رئیسه اتاق گرگان در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین سیاست مالیاتی دولت، رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده است

بالا