درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مصاحبه با رضایی معاون امورمالیاتی گلستان در سومین جلسه کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1402/6/19

مصاحبه با محمدعلی رضایی معاون امور شهرستان های اداره کل امورمالیاتی استان گلستان در سومین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی گرگان

بالا