درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

اظهارات رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان مقابل اسحاق جهانگیری

دسته بندی ویدئوها / تاریخ ثبت: 1398/7/15

اظهارات رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان مقابل اسحاق جهانگیری می ترسم دولت روحانی تمام شود و دستاوردی برای مردم نداشته باشد

بالا