درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مدارک صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی

مدارک صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت  عضویت  اشخاص حقیقی و حقوقی  

لیست مدارک مورد نیاز:

 1. درخواست صدور کارت  عضویت  برروی سربرگ  متقاضی یا شرکت
 2. فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه  و کارت ملی هوشمند پشت و رو
 3. عکس 4×3 (جدید- ساده- تمام رخ) (2 قطعه)
 4. فتوکپی مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم متوسطه)  
 5. برگه تعهدنامه عضویت در اتاق و فرم عضویت اتاق 
 6. مدرک شغلی معتبر (دارابودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیت ها و سایر فعالیت هایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رشته های اشتغال معرفی شده اند. همچنین ارائه معرفی نامه از پارک های علم و فن آوری  و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط، ملاک عمل خواهد بود. )
 7. کپی اساسنامه، آگهی تأسیس و هر نوع تغییرات (برای متقاضیان حقوقی)
 8. پروانه فعالیت معتبر برای شرکت های حمل و نقل

توجه: اصل شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی در سامانه بارگزاری شود.

فیش‌های پرداختی:

 • حق ورودي براي متقاضيان جديد  2.000.000 ريال به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0109390920000  بانك ملي.
 • بابت  كارت عضويت اتاق  .................... ريال  به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0109390920000   بانك ملي.
 • بابت اطلاع رساني 500.000 ريال به حساب اتاق بازرگانی گرگان به شماره  0216993980000 بانك ملي. 
بالا