درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: آيدينگ محجوب

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: لوازم خانگي سدن سيمين خزر

  • عنوان فعالیت: صنعت

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: aidin.m2007@gmail.com

بالا