درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی
  • نام و نام خانوادگی: آمانگلدي پاچيده

  • نوع عضو: حقوقی

  • نام شرکت: خوراک دام و طيور تايماز پنچ پيکر

  • عنوان فعالیت: صنعت

  • شناسه تجاری:

  • آدرس ایمیل: TAYMAZGROUP@YAHOO.COM

بالا