درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

مجمع عمومی انجمن ارگانیک استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1399/6/13

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان؛ مجمع عمومی انجمن ارگانیک استان گلستان برگزار شد.

در این مجمع انتخابات اعضای هیئت مدیره نیز انتخاب شدند.

 رضا مبصری، هامان هاشمی، امیر یوسفی، امید رفاهی، مازیار معصومی، میثم دو مهری، افشین اسماعیل پور بعنوان اعضای اصلی و  سعید رستمی بعنوان بازرس این انجمن انتخاب شدند.

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان برای منتخبین، آرزوی موفقیت دارد.


https://gccim.com/blog/966

ارسال نظر

بالا