درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

سومین جلسه کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق گرگان با موضوع بررسی موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات

علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان در نشست بررسی موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات:

 

ارزش پروانه های صادراتی در گذشته خلاف واقع منظور شده است.

کمیته پایش صلاحیت اخذ کارت بازرگانی، نقش مهمی در ارائه این مجوز به افراد توانا و مطمئن دارد.

پیشنهاد داده ایم ارزها در کشور های هدف در بانک های مرتبط آن کشور ها واریز و جزو برگشت ارز منظور گردد.

کشور در شرایط خاصی قرار دارد و به این دلیل ملزم به سخت گیری برگشت ارز شده است.

 

 

اراز جان شمالی رییس کمیسیون توسعه صادرات و مدیریت واردات اتاق گرگان در نشست بررسی موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات:

 

تجار شهروندان تاثیر گذار یک جامعه هستند‌

بازرگانان و تولید کنندگان در رابطه دریافت مشاوره موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات به اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان مراجعه کنند.

با عنایت به عدم وجود خط انتقال ارز به داخل کشور، برخی تجار در این زمینه و همچنین رفع تعهد دچار مشکل شده اند.

بسیاری از صادرکنندگان با توجه به دلایل مستند نتوانستند رفع تعهد را انجام دهند.

صادرات شریان اصلی اقتصاد کشور است. انتظار است دولت صادر کنندگان را در شرایط سخت قرار ندهند.

 

علی صفر نژاد عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان در نشست بررسی موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات:

 

وظیفه دولت ایجاد فضایی کم چالش جهت تسهیل سرمایه‌گذاری است اما در واقع خلاف آن را شاهد هستیم.

صادرکنندگان به دولت بدهکار نیستند، بلکه کالایی به نام ارز نزد خود دارند که می بایست به دولت به فروش برسانند، لذا به این قشر تاثیر گذار به دید بدهکار نگاه نشود.

عراق و افغانستان از بازار های هدف و اصلی در موضوع واردات از جمهوری اسلامی ایران هستند که بنا به اشتراکات موجود، معاملات با ریال صورت می گیرد لذا در برگشت ارز مشکل ایجاد می شود.


https://gccim.com/blog/933

ارسال نظر

بالا