درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

دیدار برخی از اعضای هیئت مدیره انجمن جوانان کار آفرین استان گلستان با مهندس چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان

دسته بندی اخبار / 1399/4/12

اعتماد به جوانان، اساس رونق یک جامعه

 

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان؛ مهندس چوپانی در دیدار با برخی اعضای هیئت مدیره انجمن جوانان کار آفرین استان گلستان، بیان کرد: اعتماد به جوانان اساس رونق یک جامعه است و این موضوع را یک اساس می دانیم، انتظار است این قشر تاثیر گذار نیز، با اراده پیشگام باشند.

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان اظهار داشت: در زمینه های مختلف نیاز به انرژی و فکر نوین داریم لذا ظرفیت انجمن جوانان کار آفرین می تواند در این موضوع نقش آفرین باشد.

 

رویداد تامین سرمایه ایده های نو، برگزار خواهد شد

احمد جوادی رییس انجمن جوانان کار آفرین استان گلستان نیز در این دیدار گفت: سلسله نشست های تامین سرمایه ایده های نو، توسط این انجمن در استان، برگزار خواهد شد.

وی افزود: معرفی جوانان کار آفرین موفق وهمچنین بررسی و رفع موانع کسب و کار های نوین از دیگر برنامه های انجمن است که تا پایان سال بصورت مستمر انجام می شود.


https://gccim.com/blog/880

ارسال نظر

بالا