درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

صدور مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بمنظور احداث و توسعه زیرساختهای کشور

دسته بندی اطلاعیه / 1397/7/29

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ابلاغ مصوبه مورخ 26/06/1397شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بمنظور احداث و توسعه نیروگاه در زیرساختهای کشورمی باشد.

 


https://gccim.com/blog/28

ارسال نظر

بالا