درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1403/4/13

برگزاری نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان با حضور مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گلستان و مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت استان گلستان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی ، صنایع  ، معادن و کشاورزی استان گلستان


https://gccim.com/blog/1618

ارسال نظر

بالا