درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1403/3/29

برگزاری هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان با حضور مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گلستان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان گرگان


https://gccim.com/blog/1614

ارسال نظر

بالا