درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بى توجهى به توسعه پايدار كشاورزى قابل توجيه نيست

دسته بندی اخبار / 1402/10/21

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ايران گفت: در عصر حاضر، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات به شمار می‌آید بنابراین در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه‌های توسعه کشور به عنوان يك اصل جدى مورد توجه قرار گيرد.

هامان هاشمی از امنیت غذایی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های امنیت در جوامع انسانى یاد کرد و گفت: در سال های اخیر نگاه هاى جزيره اى به مسائل كشاورزى و دستورالعمل هاى  خلق الساعه باعث تحميل مشكلات زيادى بر توليدكنندگان بخش كشاورزى شده است.

وی ادامه داد: عوامل مختلفی از قبيل محدودیت زمین های کشاورزی، کمبود آب، تغييرات زيست محيطى، قیمت بالای انرژی، جنگ و مسائل سياسى و دور ريز و ضايعات مواد غذايى، امنیت غذایی جهان را تحت تاثير قرار داده است كه اين مهم بايد در سياست هاى كلان مورد توجه قرار گيرد.

هاشمی از کشت قراردادی به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه و رغبت کشاورزان در جهت افزايش توليد یاد کرد و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، کشت قراردادی در برنامه هفتم توسعه با هدف حمایت مادی و معنوی از کشاورزان و امنیت غذایی کشور بايد مورد توجه جدى قرار گيرد. اين مهم با عدم تخصيص ماليات بر توليدكنندگان بخش كشاورزى و همچنين ارائه بسته هاى حمايتى از كشاورزان و توليدكنندگان محصولات دامى، طيور و آبزى پرورى ، رفع تعهدات ارزى حاصل از صادرات محصولات كشاورزى و توجه جدى به الگوى كشت به عنوان نقشه راه توسعه كشاورزى كشور مى بايست در سرلوحه برنامه هاى دولت و مجلس قرار گيرد.


https://gccim.com/blog/1555

ارسال نظر

بالا