درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

صدور کارت عضویت از طریق سامانه ملی مجوزها

دسته بندی اطلاعیه / 1402/3/3

پیرو نامه شماره 1283/50/ص مورخ 23/02/1402 معاونت فناوری اطلاعات اتاق ایران  مبنی بر امکان صدور کارت عضویت از طریق سامانه ملی مجوزها به استحضار می رساند، از تاریخ 10/03/1402 صدور کارت در سامانه صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها  امکان پذیر خواهد بود.


https://gccim.com/blog/1400

ارسال نظر

بالا