درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

بیمه تکمیلی ویژه اعضای اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی اطلاعیه / 1402/2/12

به اطلاع کلیه دارندگان کارت بازرگانی وعضویت اتاق بازرگانی گرگان می رساند چنانچه مایل به ثبت نام دربیمه تکمیلی و عمر و حوادث می باشید، ازتاریخ ۱۶ الی ۲۱ اردیبهشت به نمایندگی مرکزی بیمه رازی واقع در چهارراه فلسفی گرگان، مراجعه فرمایید.

 ضمنا تعهدات بیمه تکمیلی به شرح پیوست میباشد

فایل ها


https://gccim.com/blog/1379

ارسال نظر

بالا