درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

دومین دوره سلسله نشست های آنلاین تجاری ایران و پاکستان

دسته بندی اطلاعیه / 1400/4/21

دومین دوره سلسله نشست های آنلاین تجاری ایران و پاکستان  (مرداد 1400)

جلسات B2B آنلاین

با حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری

مجری: شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی

www.inteep.ir

شماره تماس برای اطلاعات بیشتر: 09370201053 - 05136028929

اطلاعات بیشتر به پیوست می باشد

فایل ها


https://gccim.com/blog/1218

ارسال نظر

بالا