درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

دانش بنیان، جوانان و کسب و کارهای نوین

دسته بندی مقالات دانش بنیان / 1397/9/20

دانش بنیان، جوانان و کسب و کارهای نوین

نکات مهم در بیانات مقام معظم رهبری در جمع نخبگان مورخ 26/7/96

 • صنعت کشور دچار مونتاژ کاری است و نوآوری دیگر خیلی معنی ندارد.
 • تحرک علمی و کار علمی دیگر وجود ندارد.
 • ارتباط صنعت و دانشگاه که ما این همه داد می زنیم ، تحقق پیدا نمی کند.

احساس نیاز به دانشگاه باید در صنعت ایجاد شود.

تبدیل نگاه از مونتاژ کاری به نوآوری در صنعت در یک بازه زمانی ده ساله.

لزوم دانش بنیان بخش صنعت .

تعریف شرکتها ی دانش بنیان :

ماده 1 قانون : شرکتها و مؤسسات دانش بنیان ، شرکت یا مؤ سسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی ( شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری ) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه ی فناوری های برتر و با ارزش افزوده ی فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

حال با توجه به موارد فوق الذکر، شرکتهای دانش بنیان کشور در چه سطحی و مرحله ای قرار گرفته است ، اگر معیارهای دانش بنیانی رعایت شده باشد بالطبع دانش و تحقیقات علمی به ثروت و کالا و خدمات تبدیل می شد و علاوه بر خودکفایی در برآورد نیازهای کشور ، صادرات محصول و خدمات به خارج را داشتیم ، آنچه که ما اکنون شاهدش هستیم به نظر ، شرکتها و مراکز تولیدی و صنعتی بعضاً فقط جمله " دانش بنیان" را یدک می کشند و در تولید دانش و نوآوری و خلاقیت و تولید خدمات کالا و چیزی  که مورد انتظار است به منصه ظهور نرسیده است. اگرچه هم بوده باشد اندک و قلیل است و با توجه به اینکه نوآوری و ایده های جدید و ابتکارات به ویژه در حوزه کالاهای فناوری و الکترونیک در دنیا که طول زمان آن به هفته نمی رسد. شرکتهای دانش بنیان کشورمان هنوز در همان فاز اولیه خود مانده اند، به نظر علّت آن عدم ارتباط نزدیک این شرکتها و مراکز تولیدی و صنعتی کشور با مراکز دانشگاهی و به کارگیری از تخصص نخبگان دانشگاهی کشور و عملیاتی و اجرایی نمودن تحقیقات علمی دانشگاه های کشور، با لحاظ حوزه کاری خود، بنابراین لازم است به موارد زیر توجه شود:

 • تمرکز بر حوزه های دانش و فناورانه دارای اولویت و مزیت نسبی در کشور
 • درک نقشه راه و راهبردهای توسعه دانش و فنآوری و حصول آرمان مشترک در کشور برای توسعه صنایع پیشرفته
 • ساماندهی اکو سیستم شکل گیری و توسعه صنایع پیشرفته کسب و کارهای دانش پایه
 •  ایجاد چارچوب قانونی و نظارتی ، حمایت کننده ، شفاف و غایت گرا و قابل پیش بینی توسعه صنایع پیشرفته. در این راستا برخی چالش های موجود بشرح ذیل بیان می شود :
 1. کندی در اجرای صحیح قوانین توسعه و حمایت از شرکت های دانش پایه و فناورانه .
 2. تعدد مراکز و نهاد های راهبردی و مدیریت دانش و فناوری در کشور .
 3. ناهماهنگی و عدم انجام در سیاست های مدیریت انتقال فناوری و مدیریت چرخه عمر فناوری های جدید .
 4. ضعف چابکی در جذب ایده ها و نوآوری ها و نیز تجاری سازی آنها .
 5. محدودیت های ارتباطی و تعامل با مراکز تخصصی بین المللی .
 6. ضعف شبکه های همکاری و تکمیل نبودن زنجیره ارزش صنایع ، با فناوری بالا در سطوح .

لذا برای ساماندهی کسب و کارهای دانش پایه و فناورانه ( دانش بنیان ) چه باید کرد؟

 1. می بایست محیط غیر قابل کنترل کسب و کارهای دانش پایه و فناورانه با خط مشی های مناسب حکومتی ثبات یابد.
 2. می بایست با وضع قوانین و مقررات هدایتی و حمایتی موثر ، شرایط محیطی مناسب برای کسب و کارهای دانش پایه و توسعه و تجاری سازی محصولاتشان فراهم سازیم.
 3. برای پایداری و بقا ، رفتارها ، روش ها و قوانین باید مشوق و برانگیزاننده باشد.
 4. متولیان مربوطه با ارزیابی دوره ای باید محیط کسب و کار، وضعیت و توانمندی بنگاه ها و فضای سرمایه گذاری آنها را به صورت منظم و برنامه ریزی شده مدیریت و به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده حرکت نمایند.
 5. بهره و به کارگیری از ایده ها و خلاقیت ها و نوآوری استارتاپ ها در سیستم کسب و کار دانش پایه از سوی شرکت های دانش بنیان .
 6. اعتماد بر جوانان نخبه کشور و سازماندهی آنان در هدایت شرکتها درمسیر توسعه پایدار و به روز.

فایل ها


https://gccim.com/blog/117

ارسال نظر

بالا