درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

تهیه لایحه بصورت مکتوب در کمیسیون های بدوی و حل اختلاف

عضو محترم اتاق بازرگانی گرگان

قبل از حضور در کمیسیون های بدوی و حل اختلاف امورمالیاتی و تأمین اجتماعی نسبت به تهیه لایحه بصورت مکتوب اقدام نمایید جهت دریافت مشاوره رایگان با نمایندگان اتاق ارتباط برقرار نمایید.

اطلاعات تماس: 32229799 (داخلی 209 سرکار خانم کردی) - (داخلی 213 جناب آقای احمد دهباشی)


https://gccim.com/blog/1001

ارسال نظر

بالا