درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده و نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا

نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده و نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا

نمایشگاه و همایش بین المللی کشاورزی اوکراین

 نمایشگاه و همایش بین المللی کشاورزی اوکراین

نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس

 نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس

مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت

مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت

مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا نوبت دوم

 مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا نوبت دوم

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه.

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه

ساخت منطقه سرمایه گذاری در قزاقستان

ساخت منطقه سرمایه گذاری در قزاقستان

تمدید مهلت ثبت نام صادرکننده نمونه برتر و برند تجاری برتر ایران در سال 1398

 تمدید مهلت ثبت نام صادرکننده نمونه برتر و برند تجاری برتر ایران در سال 1398

تمایل همکاری شرکت الکترومکانیکی اوکراینی با شرکت های ایرانی

 تمایل همکاری شرکت الکترومکانیکی اوکراینی با شرکت های ایرانی

تمایل همکاری  شرکت های روسی با شرکت های ایرانی

تمایل همکاری  شرکت های روسی با شرکت های ایرانی

تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران- سوریه

تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران- سوریه

پیشنهاد فروش دام زنده به ایران

 پیشنهاد فروش دام زنده به ایران

موضوع موانع و راهکارهای توسعه روابط با روسیه

 موضوع موانع و راهکارهای توسعه روابط با روسیه

ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک.

ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک.

کلاس آموزش اجباری - توجیهی متقاضیان کارت بازرگانی

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان اخذ کارت بازرگانی می رساند کلاس آموزش اجباری کارت بازرگانی، طی دو روز  یکشنبه ۲۳ تیر و دوشنبه ۲۴ خرداد ۹۸ از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴  در محل  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان برگزار می گردد. حضور در کلاس برای متقاضیان  کارت بازرگانی،در هر دو رو...

بالا