درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
صدور گواهی مبدأ برای کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه

صدور گواهی مبدأ برای کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه

رسیدگی و پیگیری مشکلات شرکت های ایرانی در ترکیه

رسیدگی و پیگیری مشکلات شرکت های ایرانی در ترکیه

اعزام هیأت به ویتنام توسط اتاق مشترک ایران و ویتنام

اعزام هیأت به ویتنام توسط اتاق مشترک ایران و ویتنام

ایجاد فیلد تکمیلی بر روی کد تعرفه 87087040

ایجاد فیلد تکمیلی بر روی کد تعرفه 87087040

اعزام هیأت تجاری اتاق اهواز به کشور عمان

اعزام هیأت تجاری اتاق اهواز به کشور عمان

ترخیص محموله های لوبیا قرمز

ترخیص محموله های لوبیا قرمز

حذف و اضافات مربوط به مجوز فنی سازمان انرژی اتمی

حذف و اضافات مربوط به مجوز فنی سازمان انرژی اتمی

خارج شدن برخی از ماشین آلات از گروه اول کالایی

خارج شدن برخی از ماشین آلات از گروه اول کالایی

دعوت افتتاحیه نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی سیستم ها و تجهیزات آبیاری

دعوت افتتاحیه نمایشگاه تخصصی ماشین آلات کشاورزی سیستم ها و تجهیزات آبیاری

دستورالعمل مدیریت صادرات

دستورالعمل مدیریت صادرات

سمینار آموزشی اینکوترمز 2020

سمینار آموزشی اینکوترمز 2020

رفع ممنوعیت صادرات نخود

رفع ممنوعیت صادرات نخود

گروه بندی جدید کالایی برخی اقلام تعرفه ای

گروه بندی جدید کالایی برخی اقلام تعرفه ای

نمایشگاه ارویک و نمایشگاه فروش شب کریسمس ارمنستان ایروان

نمایشگاه ارویک و نمایشگاه فروش شب کریسمس ارمنستان ایروان

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل

بالا