درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
رفع محدودیت صدور آرد بین استانی

رفع محدودیت صدور آرد بین استانی

دعوت نمایشگاه بنگلادش

دعوت نمایشگاه بنگلادش

دعوت  جهت حضور در رویداد c2b

دعوت  جهت حضور در رویداد c2b

درخواست معافیت مالیات بر ارزش افزوده به کالا های صادراتی

درخواست معافیت مالیات بر ارزش افزوده به کالا های صادراتی

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اخذ خدمات ارزی بانک ها

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اخذ خدمات ارزی بانک ها

برگزاری دوره های مدیریتی از موسسه آموزش عالی فن پردازان

برگزاری دوره های مدیریتی از موسسه آموزش عالی فن پردازان

اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه دارویی مادرید

اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه دارویی مادرید

اطلاع رسانی همایش ونمایشگاه فرصت های همکاری مشترک اقتصادی، تجاری وسرمایه گذاری عمان ایران

اطلاع رسانی همایش ونمایشگاه فرصت های همکاری مشترک اقتصادی، تجاری وسرمایه گذاری عمان ایران

اطلاع رسانی برای نمایشگاه سومین اکسپو واردات چین

اطلاع رسانی برای نمایشگاه سومین اکسپو واردات چین

استفاده از کارشناسان در ارزیابی دقیق

استفاده از کارشناسان در ارزیابی دقیق

ابراز تمایل شرکت صنایع غذای کودک خوورلسکی اوکراین به همکاری با تجار ایرانی

ابراز تمایل شرکت صنایع غذای کودک خوورلسکی اوکراین به همکاری با تجار ایرانی

همایش ترنوپیلشینا اینوست 2020 اوکراین

همایش ترنوپیلشینا اینوست 2020 اوکراین

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی

نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی

قانون تسویه بدهکاران بانکی

قانون تسویه بدهکاران بانکی

بالا