درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
درخواست ارائه نظرات در مورد مشکلات پیش رو صادرات غیر نفتی

درخواست ارائه نظرات در مورد مشکلات پیش رو صادرات غیر نفتی

نمایشگاه بین المللی واردات استان جه جیانگ شهر ونجو

نمایشگاه بین المللی واردات استان جه جیانگ شهر ونجو

خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی

 خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی

اجلاس سراسری مالیاتی سال 99

اجلاس سراسری مالیاتی سال 99

مصوبات کارگروه پایش سوءرفتار تجاری

مصوبات کارگروه پایش سوءرفتار تجاری

دستورالعمل شاخص ها و ضوابط بسته بندی محصولات میوه و تره بار صادراتی

دستورالعمل شاخص ها و ضوابط بسته بندی محصولات میوه و تره بار صادراتی

تشکیل کمیته مشترک ایران و قرقیزستان

تشکیل کمیته مشترک ایران و قرقیزستان

ارسال صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات یکصد و پانزدهمین و یکصد و شانزدهمین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی

ارسال صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات یکصد و پانزدهمین و یکصد و شانزدهمین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی

اطلاع رسانی عرضه سهام دولت در شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس

 اطلاع رسانی عرضه سهام دولت در شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس

تامین 10 دستگاه کانتینر یخچال دار

تامین 10 دستگاه کانتینر یخچال دار

پروژه ملی صادرات به چین

پروژه ملی صادرات به چین

تشکیل اتاق مشترک ایران و لهستان

تشکیل اتاق مشترک ایران و لهستان

تسهیل در صدور مجوزات زنجیره تولید صنایع تبدیلی و غذایی

تسهیل در صدور مجوزات زنجیره تولید صنایع تبدیلی و غذایی

صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت

 صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت

استفاده از مسیر جلفا پلدشت

استفاده از مسیر جلفا پلدشت

بالا