درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

یوسفی نایب رئیس اتاق در برنامه تلوزیونی گفتمان با موضوع بررسی وضعیت کشاورزی استان

دسته بندی اخبار / 1399/6/29

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس امیر یوسفی در برنامه تلوزیونی گفتمان با موضوع بررسی وضعیت کشاورزی استان و همچنین گران شدن نهاده ها، بیان کرد:

اقتصاد استان مستقیم به کشاورزی ارتباط دارد

با محاسبه تولیدات کشاورزان بر اساس ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی مخالف هستیم و می بایست محصولات را بر اساس قیمت واقعی خرید شود.

هزینه ها از قیمت خرید محصولات کشاورزی سبقت گرفته اند.

هزینه بر اساس ارز آزاد است اما درآمد کشاورز بر حسب ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی محاسبه می شود.

اگر چنانچه دولت برنامه ای برای افزایش قیمت خرید محصولات داشته باشد افزایش هزینه کشاورزان را با مشکل مواجه نمی کند. لذا این مهم مورد توجه قرار نگرفته است.

هر چند سال گذشته قیمت گندم به ۲هزار و ۵۰۰ تومان، افزایش یافت اما هزینه چند برابر آن رشد داشته است.

یکی از موضوعات که برای اقتصاد کشاورزی با اهمیت به شمار می رود، داشتن الگوی کشت است که می تواند برای کشاورز بازدهی خوبی داشته باشد.

برنامه کشت چغندر قند موجب رونق در این بخش شد.

برای الگوی کشت می بایست مطالعات لازم صورت گیرد. هر استان بر مبنای مزیت آن باید برنامه ریزی شود.

معتقد هستیم وضعیت کشاورزان طوری نیست که به دولت یارانه دهد اما متاسفانه این اتفاق در حال حاضر حاکم است. انتظار داریم قیمت ها منطقی شود.

 

دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان:

تصمیمات بر موضوعات کشاورزی، تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم استان دارد.

کود وارداتی نزدیک به ۶ برابر افزایش قیمت داشته است اما مقدار مصرف آن ۸ درصد کود در هکتار است.

در زمان مصرف با توجه به اینکه حواله به کشاورزان ارائه می شود اما گاها کود موجود نیست برخی مواقع کشاورزان کود را از بازار آزاد خریداری می کنند که موجب افزایش قیمت می شود.

15سال برای کشت چغندر قند مطالعات انجام شد که به این نتیجه رسیدیم با محدودیت منابع آب، این محصول در پاییز کشت شود. این محصول هیچگونه آفاتی به استان وارد نکرد.

در حال حاضر با توجه به سیاست گذاری ها از ۷ هزار هکتار به ۲۱ هزار و ۷۰۰ هکتار کشت پنبه دست یافته ایم.

 

پنبه نمی تواند رقیب کشت شالی شود

دکتر نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی:

کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اتفاق نظر دارد که قیمت گندم ۴هزارو۶۰۰ تومان باشد، وزیر جهاد کشاورزی نیز از این قیمت استقبال کرده اند. مقرر شد شورایی بابت این موضوع تشکیل و هزینه ها بررسی شود.


http://gccim.com/blog/973

ارسال نظر

بالا