درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

فراخوان ثبت نام در رویداد صادرکننده نمونه ملی سال 1399

دسته بندی اطلاعیه / 1399/4/1

اتاق بازرگانی ایران در نطر دارد به عنوان نماینده بخش خصوصی، اقدام به انتخاب معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشوری نماید.

جهت آشنایی دقیق با شرایط حضور و ثبت نام، ضوابط و معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه کشوری از ابتدای تیرماه به سایت بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات به آدرس اینترنتی http://ed.iccima.ir  مراجعه نمایند.

اطلاعات بیشتر به پیوست می باشد.


http://gccim.com/blog/867

ارسال نظر

بالا