درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

شرایط ویژه بخشودگی جرایم مالیاتی در راستای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی

دسته بندی اطلاعیه / 1399/3/29

 مطابق بخشنامه سازمان امورمالیاتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود تا پایان سالجاری، از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش به شرح پیوست می باشد.


http://gccim.com/blog/864

ارسال نظر

بالا