درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

فروش 2100تن رب اسپتیک

دسته بندی اطلاعیه / 1399/3/11

 

 سازمان تعاون روستایی استان گلستان درنظر دارد، نسبت به فروش 2100تن رب اسپتیک تولید شده در سال 1398 درکارخانه کامنوش را در بشکه های 250 کیلویی از طریق بورس کالا به بازرگانان و تولید کنندگان عرضه نماید، از متقاضیان تقاضا میگردد برای کسب اطلاعات بیشتر به سازمان تعاون روستایی استان گلستان یا کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان مراجعه فرمایند


http://gccim.com/blog/840

ارسال نظر

بالا