درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

توزیع ماسک N95 (اهدایی کمپین نفس) به بیمارستان شهرستان های استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1399/1/18

توزیع بیش از هزار عدد ماسک N95 (اهدایی کمپین نفس) به بیمارستان های شهید صیاد شیرازی و شهدا پنجم آذر گرگان توسط اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان


http://gccim.com/blog/769

ارسال نظر

بالا