درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان

دسته بندی اخبار / 1398/11/3


یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان در سال ۹۸ با حضور باقریان رییس امور شعب بانک ملی استان گلستان و موحدی عضو هیات مدیره جامعه نیکوکاری ابرار


http://gccim.com/blog/645

ارسال نظر

بالا