درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان گلستان در محل اتاق

دسته بندی اخبار / 1398/10/2

وضعیت فعلی راه آهن اینچه برون، میراث انحراف فکری است

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، مهندس چوپانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان گلستان بیان کرد: این آمادگی توسط بخش خصوصی استان گلستان وجود دارد که جهت تخلیه و بارگیری و همچنین تسریع در امر تجارت از مرز اینچه برون، انبار های استاندارد احداث نماید.

 

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان تاکید کرد: طبق اصل ۴۴، سرمایه گذاری در راه آهن می بایست توسط بخش خصوصی انجام شود.

وی افزود: مشکل فعلی راه آهن اینچه برون میراث انحراف فکری در این حوزه است و پس از گذشت زمان طولانی متاسفانه رونقی در استفاده از این پتانسییل مشاهده نشد.

مهندس چوپانی افزود: اتاق گرگان آموزش در مورد تفاهم اوراسیا را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.


http://gccim.com/blog/592

ارسال نظر

بالا