درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

نمایشگاه بین المللی تجهیزات تدارکات و تکنولوژی صنعت قهوه نانوایی و شیرینی پزی آسیا 2020 سنگاپور

دسته بندی اطلاعیه / 1398/9/14

نمایشگاه بین المللی تجهیزات تدارکات و تکنولوژی صنعت قهوه نانوایی و شیرینی پزی آسیا 2020 سنگاپور


http://gccim.com/blog/588

ارسال نظر

بالا