درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

جلسه کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گرگان با محوریت پیوست ج.ا.ایران به تفاهم نامه اوراسیا

دسته بندی اخبار / 1398/9/7

 جلسه کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان با محوریت پیوست ج.ا.ایران به تفاهم نامه اوراسیا

شمالی در جلسه کمیسیون صادرات اتاق گرگان بیان کرد: توافق با اتحادیه اوراسیا با عنایت به اهمیت اینچه برون بعنوان گذر گاه  ورودی به جمهوری اسلامی ایران، برای استان گلستان از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین ظرفیت ریلی اینچه برون، می تواند راهی برای گریز از تحریم ها باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، اراز جان شمالی در رابطه جلسه کمیسیون صادرات اظهار داشت: در این جلسه شرایط  بهره مندی از توافق اوراسیا و همچنین نحوه ورود به بازار های عضو آن، مورد بررسی قرار گرفت.

شمالی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان افزود: با عنایت به پتانسیل بالای  گلستان در بخش کشاورزی، تعرفه های توافق شده می تواند تاثییر مثبتی بر اقتصاد این استان داشته باشد.


http://gccim.com/blog/559

ارسال نظر

بالا