درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

سلامت محصول و آنالیز بازار های هدف مورد توجه کشاورزان قرار گیرد

دسته بندی اخبار / 1398/9/4

به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، یوسفی در جلسه معرفی شورای PGSگلستان به اساتید و دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی استان، بیان کرد: با عنایت به نقش کشاورزی در معیشت مردم شریف استان گلستان و رسالت پارلمان بخش خصوصی، این حوزه در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان فعالیت مطلوبی دارد.

امیر یوسفی نایب رییس اتاق گرگان در این نشست به درآمد سرانه پایین استان اشاره کرد و اظهار داشت: کشاورزی ما بصورت سنتی است که می بایست جهت افزایش درآمد سرانه به کشاورزی صنعتی پیش رویم.نتوانستیم در این بخش شاهد رشد باشیم.

وی افزود: محصولات کشاورزی نقش مهمی در صادرات کشور دارد، در توافق اوراسیا نیز نزدیک به ۸۰ درصد تعرفه ها به بخش کشاورزی اختصاص یافته که می توان از این فرصت مناسب جهت رونق اقتصاد کشور بهره مند شد.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: سلامت و آنالیزها باید در کالاهای تولید شده مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: سطح زیر کشت محصولات ارگانیک در سطح جهان ۳۷ میلیون هکتار است یعنی ۸۳ صدم درصد اراضی دنیا به کشت محصولات ارگانیک اختصاص دارد. حجم تجارت محصولات ارگانیک ۴۵ میلیارد دلار است.


http://gccim.com/blog/557

ارسال نظر

بالا