درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

راه اندازی خطوط حمل دریایی کانتینر یخچالی از جاسک به عمان

دسته بندی اطلاعیه / 1398/5/23

با عنایت به افزایش حجم مراودات تجاری ایران و عمان و ضرورت افزایش تعداد خطوط حمل دریایی میان بنادر دو کشور در راستای حمل مستقیم محصولات کشاورزی و مواد غذایی فاسد شدنی به عمان ، خط کشتیرانی کانتینر یخچالی بندر جاسک به بندر شناس عمان توسط بخش خصوصی در تاریخ 98/5/8 در اسکله جاسک رسما افتتاح گردید.


http://gccim.com/blog/416

ارسال نظر

بالا