درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها

اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد

دسته بندی اخبار / 1398/4/31

یکی از موضوعاتی که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت، عنوان کمیسیون‌های تخصصی بود.

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم به بررسی عنوان‌ کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران پرداختند.

بر این اساس پس از بحث، بررسی و رای‌گیری، عنوان کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم از سوی هیات نمایندگان مشخص شد. ابتدا 17 عنوان کمیسیون به بحث گذاشته شد. عنوان‌های انرژی، احداث و خدمات فنی مهندسی، بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و مدیریت واردات، توسعه صادرات غیرنفتی، حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی، حمل‌ونقل و لجستیک، صنایع، فناوری و ارتباطات، کسب‌وکارهای دانش بنیان، کشاورزی و صنایع وابسته، گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته، محیط زیست و توسعه پایدار، مالیات، کار و تامین اجتماعی، معادن و صنایع معدنی، بازرگانی داخلی و کمیسیون تلفیق، پیشنهاد و به رای گذاشته شد. پس از اعلام نظر اعضای هیات نمایندگان 18 عنوان با کسب ۸۶ درصد آرا، تصویب شد. در مورد تشکیل کمیسیون تلفیق به صورت جدگانه رای‌گیری شد که با رای منفی اکثریت اعضا مواجه شد.

در ادامه در مورد تشکیل کمیسیون اقتصاد کلان به پیشنهاد اعضا رای‌گیری شد که با کسب۶۵ درصد آرا، تصویب شد. همچنین ایجاد کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی نیز با نظر اعضای هیات نمایندگان به رای گذاشته شد که با کسب ۷۶ درصد تصویب شد.

در ادامه مباحث، عنوان «آب» نیز به کمیسیون کشاورزی اضافه شد.

بر این اساس 18 کمیسیون تخصصی که نسبت به دوره هشتم، تغییراتی دارد و یک عنوان کمتر خواهد بود، به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

«انرژی؛ احداث و خدمات فنی مهندسی؛ بازار پول و سرمایه؛ تسهیل تجارت و مدیریت واردات؛ توسعه صادرات غیرنفتی؛ حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی؛ حمل‌ونقل و لجستیک؛ صنایع؛ فناوری و ارتباطات؛ کسب‌وکارهای دانش بنیان؛ کشاورزی، آب و صنایع وابسته؛ گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته؛ محیط زیست و توسعه پایدار؛ مالیات، کار و تامین اجتماعی؛ معادن و صنایع معدنی؛ بازرگانی داخلی؛ اقتصاد کلان؛ مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی»


http://gccim.com/blog/384

ارسال نظر

بالا